Zájmové kroužky pro děti

  • Anglický kroužek hrou se zpívánky – pro děti od 4 do 7 let


    Angličtina hrou pro nejmenší je zaměřena na osvojení si základních slovíček a frází. Aktivní hrou si děti budou vytvářet vztah k cizímu jazyku a učit se v něm komunikovat. Cílem je vytvořit u dětí cit pro vnímání jazyka, který se stane základem pro další stupně jejich vzdělávání a pozitivně je k učení jazyka motivovat.

    Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, získávají kromě potěšení z hudby podvědomě i předpoklady k rozvoji jejich kognitivních schopností. Ve věku od čtyř do pěti let dochází u dětí k výraznému rozšíření slovní zásoby. To je doba, kdy mají ideální předpoklady k pochopení hudebních vztahů a souvislostí. Neocenitelným vedlejším efektem je skutečnost, že společným muzicírováním dochází k nesrovnatelně výraznějšímu rozvoji sociálních schopností a vztahů. Programem ´´zpívánek´´ je nauka jednoduchých převážně lidových písní, vyprávění, pohybové a rytmické hry, poslech hudby, hra na jednoduché nástroje.

  • Výtvarný kroužek spojený s komunikací v angličtině – pro děti od 8 let


    Kroužky jsou vedeny odbornými pedagogy pro děti předškolního věku, resp. prvního a druhého stupně ZŠ a zahájeny jsou na základě zájmu rodičů a dětí.

    Máte zájem o některou z našich aktivit nebo si přejete zaslat bližší informace? Kontaktujte nás!

Scroll to top